Strokovni posvet “Beremo skupaj”

NOVICE

10. septembra 2018 bo v Cankarjevem domu v Ljubljani (v Štihovi dvorani) pod okriljem Bralnega društva Slovenije potekal nacionalni strokovni posvet “Beremo skupaj”. Posvet bo počastil mednarodni dan pismenosti, ki ga praznujemo 8. septembra.

Na posvetu se bodo predstavili strokovnjaki in ustanove, ki v slovenskem prostoru delujejo na področju razvoja in promocije družinske pismenosti in bralne kulture: dr. Livija Knaflič, mag. Tilka Jamnik, dr. Sonja Pečjak, Kristina Cunović, dr. Ljubica Marjanovič Umek, dr. Nataša Potočnik, mag. Marjeta Doupona, mag. Ester Možina, mag. Martina Peštaj, Klemen Markovčič, dr. Dragica Haramija, Maja Lesar, Maja Kenda, Jure Bohinec, Zdenka Žigon, dr. Sabina Fras Popović, Vesna Horžen, Saša Ogrizek, dr. Zalka Drglin, Tatjana Knapp, Alenka Veler, Darka Tancer Kajnih. Program se bo zaključil s pogovorom s predseniki Javne agencije za knjigo RS, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za kulturo RS in Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.

Soorganizatorji posveta so: Andragoški center Republike Slovenije, Cankarjev dom, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Mestna knjižnica Kranj, Združenje splošnih knjižnic in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Program strokovnega posveta “Beremo skupaj” je dostopen na spletni strani Bralnega društva Slovenije: http://www.bralno-drustvo.si/wp-content/uploads/2018/05/Program-posveta-BDS-20182.pdf