Mednarodna mladinska knjižnica v Münchnu in katalog Bele vrane

SLIKANIŠKI PROSTORI

Naslov: Schloß Blutenburg, 81247 München, Nemčija // Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 10.00 in 16.00 // Spletna stran: https://www.ijb.de/home.html


Processed with VSCO with g3 preset

Mednarodna mladinska knjižnica v Münchnu. (Foto: osebni arhiv)

Mednarodna mladinska knjižnica v Münchnu (Internationale Jugendbibliothek) je največja knjižnica na svetu za mladinsko literaturo. Knjižnica hrani na tisoče leposlovnih knjig ter strokovno literaturo in časopise za otroke in mladino iz celega sveta. Knjižnica, ki so jo odprli leta 1949, ko se je nahajala še na prvotni lokaciji v središču Münchna, velja za prvo mednarodno knjižnico za mladinsko literaturo na svetu. Ustanovila jo je otroška pisateljica in novinarka Jella Lepman z željo, da bi otrokom, ki so bili vojne žrtve, omogočila dostop do knjig. Knjige, ki so sestavljale prvotno zbirko knjižnice, je nabrala s pomočjo donacij iz različnih držav. Jella Lepman je bila tudi glavna pobudnica za ustanovitev Mednarodne zveze za mladinsko književnost – IBBY. Knjižnica se je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja preselila v grad Blutenburg, kjer domuje še zdaj. Dandanes IJB velja za eno izmed najpomembnejših ustanov, ki skrbi za promocijo, zbiranje in proučevanje mladinske literature. Od leta 2010 knjižnica organizira tudi festival Bele vrane – festival mednarodne otroške in mladinske književnosti.

Knjižnica vsako leto izda katalog Bele vrane, v katerega vključijo 200 najboljših novih knjižnih izdaj za otroke iz celega sveta. Katalog vsako leto predstavijo na bolonjskem knjižnem sejmu.

V katalog Bele vrane so se od leta 1984 uvrstila naslednja slovenska dela za otroke in mladino:*

1984:
Dragica Čadež-Lapajne in Marko Rudolf: Glina, les, papir, kovina (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1983)
Niko Grafenauer in Karel Zelenko: Skrivnosti (Ljubljana: Borec, 1983)
Tone Seliškar in Albert Sirk: Bratovščina Sinjega galeba (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1983)
Marija Lucija Stupica: 12 mesecev (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1983)

1985:
Janez Gregori in Ignac Sivec: Mladi čebelar (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1984)
Vitan Mal: Sreča na vrvici (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1984)
Jelka Mihelič in Marjan Manček: Mesto pod dežnikom (Ljubljana: Borec, 1984)
Saša Vegri in Kostja Gatnik: To niso pesmi za otroke ali Kako se dela otroke (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1983)

1986:
Berta Golob in Marjan Manček: Sporočanje v Ptičjem logu, ob povedih, tiskarskem škratu in slogu (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1984)
Polonca Kovač in Marjanca Jemec-Božič: Vesoljsko jajce ali 1+1=5 (Ljubljana: DZS, 1985)
Anka Luger-Peroci: Brez škarij in šivanke (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1984)
France Prešeren in Jelka Reichman: Povodni mož (Ljubljana: Prešernova družba, 1985)
France Prešeren in Kamila Volčanšek: Turjaška Rozamunda (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985)

1987:
Andrej Brvar in Zmago Jeraj: Domača naloga (Ljubljana: Partizanska knjiga, 1985)
Mate Dolenc in Miroslav Šuput: Morska dežela na železniški postaji (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1986)
Branko Šömen in Melita Vovk-Štih: Med v laseh (Ljubljana: Borec, 1985)
Pavle Zidar in Ivan Marko: Dražba sanj (Ljubljana: Partizanska knjiga, 1986)
Ivo Zorman in Janja Vrabec: Oh, ta naša babica (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1986)

1988:
Mate Dolenc in Marjan Manček: Velika ptičja zadeva (Ljubljana: Borec, 1987)
Niko Grafenauer in Marija Lucija Stupica: Majhnica in Katrca Škrateljca (Ljubljana: Borec, 1987)
Anton Ingolič, Mirko Kambič in Jaka Čop: Čudovita pot: mladinska planinska povest (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1986)
Matjaž Schmidt: Radovan s planeta Beta (Ljubljana: Borec, 1987)

1989:
Mate Dolenc in Marjan Manček: Golo morje (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1988)
Joža Oven in Danijel Demšar: Medo, ali se muhe bojiš? (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987)
Marijan Prosen in Matjaž Schmidt: Opazujem sonce in luno (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987)
Smiljan Rozman in Vovk Melita: Druščina (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987)

1990:
Silvestra Rogelj in Marjan Manček: Bistrica Kalščica: mladinska ekološka zgodba (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1988)
Marija Vojskovič: Hiša št. 15 (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1988)

1991:
Marija Bavdaž in Janko Testen: Drobne novice med njivo in gozdom (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1988)

1992:
Niko Grafenauer in Marija Lucija Stupica: Mahajana in druge pravljice o Majhnici (Ljubljana: Domus, 1990)
Branko Šömen in Ratko Janjić-Jobo: Hod po vodi (Zagreb: Znanje, 1991)

1993:

1994:
Milan Dekleva in Alenka Sottler: Bučka na Broadwayu (Ljubljana: DZS, 1993)
Svetlana Makarovič in Lucijan Reščič: Kaj lepega povej (Ljubljana: DZS, 1993)

1995:
Ervin Fritz in Eka Vogelnik: Svet v naprstniku (Ljubljana: DZS, 1994)
Ivo Zorman in Zora Stančič: Bolečina odraščanja (Ljubljana: DZS, 1994)

1996:
Boris A. Novak in Marjan Manček: Blabla: pesmi in igre za male in velike tigre (Ljubljana: DZS, 1995)

1997:
E.T.A. Hoffmann in Marija Lucija Stupica: Hrestač in mišji kralj (Ljubljana: DZS, 1996)
Feri Lainšček in Igor Ribič: Velecirkus argo (Ljubljana: Prešernova družba, 1996)
Draga M. Tarman in Danijel Demšar: Ko se dan konča (Ljubljana: DZS, 1996)

1998:
Jelena Sitar in Igor Cvetko: Primeri detektiva Karla Loota. Skrivnost v galeriji ali zgodba o senčnih lutkah (Ljubljana: DZS, 1996)

1999:
Tone Pavček in Kostja Gatnik: Majnice. Fulaste pesmi (Ljubljana: Mladika, 1997)
Jakob Sket: Miklova Zala. Povest iz turških časov (Ljubljana: DZS, 1997)
Ilka Vašte: Mejaši (Ljubljana: DZS, 1997)

2000:
Saša Bogataj Ambrožič: Podposteljni škrat (Ljubljana: DZS, 1999)

2001:
Janez Bitenc in Lucijan Reščič: Zmaj Lakotaj z Ljubljanskega gradu (Ljubljana: Mladika, 1998)
Anton Dremelj-Resnik in Marjan Manček: O Pustu in zakletem gradu: slovenska ljudska pravljica (Ljubljana: Slovenska knjiga, 1999)
Lila Prap: Male živali (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999)

2002:
Josip Vandot, Andrej Rozman Roza in Zvonko Čoh: Kekec in Bedanec (Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001)
Vitomil Zupan in Marija Lucija Stupica: Plašček za Barbaro (Ljubljana: Prešernova družba, 1999)

2003:
Desa Muck in Sebastijan Čamagajevac: Sama doma (Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001)
Mojca Osojnik: Hiša, ki bi rada imela sonce (Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001)

2004:
Lila Prap in Jelka Pogačnik: Zakaj? (Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002)
France Prešeren in Andreja Peklar: Turjaška Rozamunda (Ljubljana: Prešernova družba, 2003)

2005:
Boris A. Novak in Marjan Manček: Kako rastejo stvari (Ljubljana: Prešernova družba, 2004)
Lila Prap in Natalija Bela: Mednarodni živalski slovar (Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004)
Marjan Tomšič in Andreja Peklar: Kar je moje, je tudi tvoje: zgodbice o živalih (Ljubljana: Mladika, 2004)

2006:
Andreja Peklar: Fant z rdečo kapico (Ljubljana: Inštitut za likovno umetnost, 2005)
Matea Reba in Marija Prelog: Maruška (Kamnik: Reba, 2005)
Anja Štefan in Polona Lovšin: Bobek in barčica (Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005)

2007:
Nina Kokelj in Svjetlan Junaković: Deček na belem oblaku (Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006)

2008:
Aksinja Kermauner: Berenikini kodri (Dob pri Domžalah: Miš, 2007)
Majda Koren in Suzi Bricelj: Eva in kozel (Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006)
Andrej Rozman Roza in Ana Košir: Kako je Oskar postal detektiv (Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2007)

2009:

2010:
Vanja Pegan in Fulvia Zudič: Tonin (Piran: Mestna knjižnica Piran, 2009)
Janja Vidmar in Urh Sobočan: Pink: za mojo generacijo (Radovljica: Didakta, 2008)

2011:
Bina Štampe Žmavc in Alenka Sottler: Cesar in roža (Dob pri Domžalah: Miš, 2009)
Damijan Stepančič: Zgodba o sidru (Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010)
Peter Svetina in Damijan Stepančič: Modrost nilskih konjev (Ljubljana: DZS, 2010)

2012:
Tadej Golob in Ciril Horjak: Zlati zob (Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011)
Tone Pavček in Suzi Bricelj: Po morju plava kit: izmišljeno resnična pesnitev (Dob pri Domžalah: Miš, 2010)

2013:
Monika Kropej, Roberto Dapit in Adriano Janežič: Živalska govorica: slovenske basni in pripovedi o živalih (Radovljica: Didakta, 2011)
Barbara Simoniti in Peter Škerl: Močvirniki: zgodbe iz Zelene Dobrave (Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012)
Zoran Šteinbauer: Izgubljeni gozd (Dob pri Domžalah: Miš, 2012)
Peter Svetina in Damijan Stepančič: Čudežni prstan (Ljubljana: Vodnikova založba, 2011)

2014:
Evald Flisar in Pšena Kovačič: Alica v Poteruniji (Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2013)
Tadej Golob in Milanka Fabjančič: Kam je izginila Brina? (Dob pri Domžalah: Miš, 2013)

2015:
Maja Kastelic: Deček in hiša (Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015)
Tanja Komadina: Fino kolo: po zgodbi Manke Kremenšek Križman (Ljubljana: Forum, 2014)
Andrej Rozman Roza in Damijan Stepančič: Živalska kmetija: strip po predlogi Georgea Orwella (Dob pri Domžalah: Miš, 2014)

2016:
Ida Mlakar in Peter Škerl: O kravi, ki je lajala v luno (Dob pri Domžalah. Miš, 2015)
Brane Mozetič in Maja Kastelic: Prva ljubezen (Ljubljana: ŠKUC, 2014)

2017:
Andreja Peklar: Ferdo, veliki ptič (Ljubljana: KUD Sodobnost, 2016)
Suzana Tratnik: Tombola ali življenje! (Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017)


* Seznam slovenskih knjig, ki so bile uvrščene v katalog Bele vrane je povzet po:
– spletna baza katalogov Bele vrane od leta 2015 naprej
http://whiteravens.ijb.de/list;
– spletna baza katalogov Bele vrane od leta 1993 do 2007 http://www.childrenslibrary.org/servlet/WhiteRavens;
– seznam Slovenske Bele vrane (1984-) objavljen na spletni strani Slovenske sekcije IBBY, ki ga je zapisala Zalika Snoj Verbovšek http://www.ibby.si/images/stories/ibby/Bele_vrane/Slovenske_Bele_vrane_19842017.pdf.