Nacionalni pedagoški muzej in knjižnica Jana Komenskega v Pragi

SLIKANIŠKI PROSTORI

Naslov: Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1, Češka // Odpralni čas: od ponedeljka do petka med 9.00 in 16.00 // Spletna stran: http://www.npmk.cz


Knjižnica Jana Komenskega v Pragi, ki je del Nacionalnega pedagoškega muzeja, je ena najpomembnejših specializiranih javnih knjižnic na Češkem. Knjižnico so pod okriljem takratnega Češkoslovaškega pedagoškega inštituta odprli leta 1919. Ustanovljena je bila z namenom, da spodbuja razvoj pedagogike kot discipline, da pripomore k dvigu ravni izobrazbe ter da hrani in pridobiva študijsko, leposlovno in časopisno literaturo pomembno za to področje. Danes se v knjižnici nahaja okrog 500000 izvodov tovrstnih gradiv.

Knjižnica je poimenovana po znamenitem češkem mislecu Janu Amosu Komenskem, filozofu, teologu in predvsem pedagogu, ki se je rodil 28. marca leta 1592. Je eden najpomembnejših osebnosti v zgodovini razvoja šolstva, vzgoje in pedagogike. Zaslovel je z jezikoslovno-pedagoško knjigo Odprta vrata k jeziku (Ianua Linguarum Reserata). Danes pa ga poznamo predvsem po delu Velika didaktika (Didactica magna), ki predstavlja pomemben mejnik v modernem pedagoškem mišljenju. V njem je sistematično zapisal svoje ideje o reformaciji šolstva, izobrazbe in vzgoje; mnoge izmed njih so še dandanes ključni del razvitih pedagoških sistemov. Bil je tudi eden prvih pobudnikov ilustriranih učbenikov, zapisanih v materinskem in ne v latinskem jeziku. Leta 1658 je izšlo njegovo delo Orbis Sensualium Pictus (Čutni svet v slikah), ki ga nekateri navajajo kot prvo otroško slikanico na svetu. Gre pravzaprav za neke vrste ilustrirano enciklopedijo, ki zajema 150 različnih gesel oz. poglavij in ki so jo kmalu po izidu začeli uporabljati kot učbenik. Knjiga je bila leta 1711 v rokopisni obliki prevedena celo v slovenščino.

Knjižnica, ki simbolno nosi njegovo ime, danes hrani tudi ogromno količino mladinskih in otroških knjig, ki so izšle po letu 1800 ter strokovne literature, ki se z njo ukvarja. Oddelek Sukove knjižnice, podveje Knjižnice Jana Komenskega, je prava zakladnica čeških, slovaških (in tujih) slikanic in zato, za slikaniške ljubitelje, teoretike in zbiralce, nespregledljiva postojanka v Pragi.