Tinka Bačič in Daša Simčič: Brin in ptičja hišica

SLIKANICE V SLOVENŠČINI, ZAPISI O SLIKANICAH

Založba: Grafenauer
Leto izdaje: 2018

IMG_2456

Deček Brin nekega dne na podstrešju odkrije staro ptičjo krmilnico, kar spodbudi njegovo zanimanje do ptic. Brin ob podpori in sodelovanju družinskih članov skrbno oskrbuje krmilnico s slastno ptičjo hrano in začne proučevati značajske ter vizualne značilnosti ptic, ki se v njegovi krmilnici gostijo s slastnimi semeni. Svoja opažanja deček z znanstveno natančnostjo mladega ornitološkega navdušenca zapisuje v zvezek, ki ga pridno polni s slikami in spremnim besedilom.

Brinov proces spoznavanja ptičjega sveta je bralcu prikazan skozi leposlovni in skozi poučni, naravoslovni del slikanice. Leposlovni del je v tem odnosu nekoliko podrejen, saj večinoma deluje kot podlaga, iz katere rastejo informacije o vrstah ptic, o ptičjih značilnostih, o negi, opazovanju in prepoznavanju ptic. Slikanico Brin in ptičja hišica posledično lahko beremo tudi kot nekakšen leposlovni ornitološki priročnik za otroke, ki ga lahko uporabimo pri pouku ali doma. Primarni namen slikanice je zagotovo posredovanje informacij in spodbujanje kreativnega učenja. Nedvomno Brin in ptičja hišica vsebuje podatke, ki bodo pri otrocih vzbudili željo po nadaljnjem raziskovanju ptičjega kraljestva. V tem smislu je slikanica zakladnica zanimivosti ter spremnih dejavnosti in v sklopu tega značaja, čisto korektno in strokovno podkrepljeno izpeljana.

IMG_2457

Kar jo pa loči do tega, da bi lahko govorili o posebno kakovostni poučno-leposlovni slikanici, je pomanjkanje sožitja med vsemi njenimi elementi. Pogosto se zdi, da je naravoslovnih informacij preveč in da so pregosto posejane. Leposlovni del, ki se naslanja na lik Brina in na njegov razvoj odnosa do ptic v obdobju krmljenja, je razdeljen na poglavja, ki velikokrat preostro prekinejo dogajanje in zato zmotijo pretočnost slikanice.  Pomemben del so tudi fotografije in ilustracije. Te so ljubke in simpatične, v skladu s slogom ilustratorke Daše Simčič in delujejo v skladu s podporno funkcijo, ki jim je bila namenjena. Niso pa, podobno kot slikanica, če jo gledamo celostno, nič nadpovprečnega.

Mojiceja Podgoršek in Daša Simčič: Ivan in skodelica črne kave

SLIKANICE V SLOVENŠČINI, ZAPISI O SLIKANICAH

Založba: Epistola
Leto izdaje: 2018

IMG_0535

V letošnjem Cankarjevem letu, ko obeležujemo stoto obletnico njegove smrti, so slovenski založniški trg poplavile knjige s »cankarjansko« tematiko; ponatisi njegovih del, knjige o njegovem življenju in ustvarjanju v najrazličnejših oblikah. Ena izmed njih je tudi slikanica Ivan in skodelica črne kave, ki združuje nekaj biografskih elementov o Cankarjevem življenju z njegovo zgodbo Skodelica kave. Nedvomno je izjemno pomembno približati delo in življenje Ivana Cankarja mlajši generaciji, zato so tudi tovrstne slikanice potrebne in uporabne. Z njimi se lahko otroci skozi format knjige, torej skozi izrazno sredstvo, ki je bilo Cankarju tako ljubo, spoznajo s tem velikanom slovenske književnosti.

Slikanica Ivan in skodelica črne kave sicer korektno oriše Cankarjevo življenjsko in pisateljsko pot, jo pa težko obravnavamo kot primer izstopajočega slikaniškega dela. Besedilo Mojiceje Podgoršek je mešanica dokumentarizma, biografskih referenc in pretiranega sentimentalizma. Cankarja predstavi kot reveža šibkega zdravja, ki ob pomoči premožnih meščanov in ob materini podpori konča šolanje in se začne ukvarjati s pisateljevanjem. Lik Ivana Cankarja je, tako kot lik njegove matere, prikazan kot trpeč posameznik, ki se z lastnim trudom in ekstremno požrtvovalnostjo bori za boljšo prihodnost. Ob prikazu Cankarjeve zgodbe pisateljica pogosto zapada v patetiko in skorajda že klišejsko opisovanje in karakterizacijo. Lik obubožanega intelektualca, kulturnika in umetnika, ki je občudovan s strani svojih kolegov in zatiran s strani širšega okolja, je v slikanici pripeljan skorajda do stopnje poveličevanja, ki je že tako ali tako vsesplošno prisotno v slovenski obravnavi Cankarja in drugih slovenskih literarnih mojstrov iz preteklosti. Vizualno je slikanica precej monotona in enoznačna. Ilustratorka Cankarja večinoma slika pišočega in razmišljujočega za mizo. Kljub temu so ilustracije, v katerih so vidne tudi zgodovinske značilnosti Cankarjevega časa, močnejši del slikanice in vsaj delno vnesejo nekaj dinamike.

IMG_0536

Slikanica je poučna in ponuja množico podatkov o Cankarjevem življenju. Dobra je tudi omemba in prikaz Cankarjevih sodobnikov iz obdobja moderne in referenca na slavno črtico o kavi. Na koncu je dodan še njegov življenjepis in nekaj zanimivih dejstev, kar ponuja še dodaten faktografski vpogled v njegovo osebno zgodbo, hkrati pa odpira dodatne teme za pogovor in nadaljnjo raziskavo. Ker pa celotno slikanico prežema močno obarvana in pretirana čustvena konotacija besedila ter predvidljiva vizualna podoba, bo, med velikim številom knjig, posvečenim Cankarju, težko izstopala.